Ένα εκατομμύριο υπογραφές στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για τις μέλισσες

Ηχηρό μήνυμα στους συννομοθέτες της Ε.Ε. για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής φιλοδοξίας.

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίνεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (Ε.Π.Π.) «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες! Ας οδεύσουμε προς μια γεωργία φιλική προς τις μέλισσες για ένα υγιές περιβάλλον».

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρωτοβουλία και αναγνωρίζει τη σημασία της Ε.Π.Π., ιδίως δεδομένου ότι οι αλληλένδετες κρίσεις της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και της απώλειας βιοποικιλότητας αποτελούν εντεινόμενες προκλήσεις για τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης. Στην Ε.Ε. ένα στα τρία είδη μελισσών, πεταλούδων και συρφίδων σημειώνει μείωση, ενώ το 80 % των ειδών καλλιεργειών και άγριων ανθοφόρων φυτών εξαρτώνται από την επικονίαση των ζώων. Οι μισές γεωργικές εκτάσεις στην Ε.Ε. διατρέχουν ήδη τον κίνδυνο να εμφανίσουν έλλειμμα επικονίασης. Η απειλή για την ύπαρξη επικονιαστών αποτελεί απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια και τη ζωή στον πλανήτη.

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας πολιτών αποτελεί σαφή ένδειξη της ευρείας δημόσιας στήριξης για δράση υπέρ των επικονιαστών, της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης γεωργίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σύντομα σε φιλόδοξες συμφωνίες σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, οι οποίες θα συμβάλουν στην προστασία και την αποκατάσταση των επικονιαστών στην Ευρώπη και θα μετουσιώσουν τη φιλοδοξία των πολιτών σε νομοθεσία.

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Μαντλίν ΜακΚάν: Βγήκαν τα αποτελέσματα DNA της γυναίκας που έλεγε ότι είναι η αγνοούμενη