Ενδιαφέρον από τέσσερις εταιρίες για τς μετρήσεις ακροαματικοτήτων

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΑΕΜΑΡ για να βρεθεί η εταιρία που θα μετράει τις ακροαματικότητες.

Ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από τις τέσσερις εταιρείες: MRB, FOCUS-BARI, METRON ANALYSIS και 361ο RΕSEARCH SOLUTIONS. «Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν από την ΑΕΜΑΡ μέχρι τέλος Απριλίου 2018, προκειμένου να παράσχουν διευκρινίσεις και να παρουσιάσουν τα στοιχεία του φακέλου τους».

Υπενθυμίζουμε πως δύναται η μέτρηση να σπάσει σε τρεις κατηγορίες και να μοιραστεί ακόμα και σε διαφορετικές εταιρίες. Παραδείγματος χάριν, άλλη δουλειά να κάνει η μία και άλλη, συμπληρωματική, η δεύτερη.

e-tetradio.gr