Ενεργοποιεί το Σ.Μ.Α. Αστακού ο Δήμος Ξηρομέρου

Με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 591/10-02-2017 απόφαση, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ένα σημαντικό έργο που αφορά τον Δήμο Ξηρομέρου και συγκεκριμένα την διαχείριση των σκουπιδιών του. Μιλάμε για την προμήθεια εξοπλισμού συμπίεσης – μεταφοράς του Σημείου Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (Σ.Μ.Α.) Αστακού, με προϋπολογισμό 1.136.545 €. Ο κωδικός MIS (ΟΠΣ) ένταξης του έργου είναι ο 5003854.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί και ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα συμπιεστή απορριμμάτων, ένα ερπυστριοφόρο εκσκαφέα, δύο ανατρεπόμενα φορτηγά (ένα μεγάλο και ένα μικρό), ένα όχημα μεταφοράς αυτοσυμπιεζόμενων κλειστών απορριμματοκιβωτίων (containers) καθώς και δύο αυτοσυμπιεζόμενα κλειστά απορριμματοκιβώτια (containers).

Ο Δήμος Ξηρομέρου εδώ και λίγες ημέρες, είναι σε διαδικασία ώστε να ενεργοποιήσει στο άμεσο μέλλον το Σ.Μ.Α. Αστακού, με στόχο την μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων στην αποκομιδή των σκουπιδιών.

Με το Σ.Μ.Α. Αστακού σε λειτουργία, τα σκουπίδια θα μεταφέρονται σε ειδικό container με την βοήθεια ειδικού οχήματος (νταλίκας). Τα σκουπίδια θα έχουν υποστεί συμπίεση εντός του container μεταφοράς, με αποτέλεσμα αντί να έχουμε πολλά δρομολόγια των απορριμματοφόρων του Δήμου Ξηρομέρου προς τον ΧΥΤΑ, θα έχουμε απόρριψη των σκουπιδιών προσωρινά στο Σ.Μ.Α. Αστακού, συμπίεση τους εντός του container και μεταφορά με το ειδικό όχημα μεταφοράς (νταλίκα) όταν το container θα είναι πλήρες.

Κάποιοι που γνωρίζουν το αντικείμενο, μιλάνε για 1 δρομολόγιο της νταλίκας με το container, σε αντικατάσταση 4-5 δρομολογίων των απορριμματοφόρων.