Ενημερωτική Εκδήλωση της Ε.Τ.Ε.Ε.Μ. Αιτωλ/νίας

Ενημερωτική Εκδήλωση της Κ.Δ.Ε. της Ε.Τ.Ε.Ε.Μ. και της Ε.Τ.Ε.Ε.Μ. Αιτωλ/νίας, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023, στις 17.00, στο Τ.Ε.Ε. Αιτωλ/νίας, με εισηγητή τον κ. Σαλευρή Αντώνη

Θέματα:

  • Παρουσίαση ηλεκτρονικής πλατφόρτμας Ε.Τ.Ε.Ε.Μ., μέσω της οποίας παρέχονται πληροφορίες για όλα τα μέλη
  • Ηλεκτρονική υποβολή των Υ.Δ.Ε. μέσω της πλατφόρμας
  • Οι εξελίξεις στη Νομοθεσία των Ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων