Ενισχύεται το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων – Δείτε τις ειδικότητες

Με τις αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.56663/20/8.03.2021 και Γ4α/Γ.Π.1596/20/03.02.2021 κοινές Υπουργικές αποφάσεις θα ενισχυθεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων άμεσα με ιατρικό επικουρικό  προσωπικό, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ιατρικής Υπηρεσίας, ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή περίοδο, με τις παρακάτω ειδικότητες επικουρικών ιατρών:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 3
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 2
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην ανδρολογία, ανδρική  υπογονιμότητα, μικροχειρουργική της ανδρικής υπογονιμότητας και την εξωσωματική λιθοτριψία 1

 

Επιπλέον, έχουν ήδη τοποθετηθεί και αναλάβει υπηρεσία στο Νοσοκομείο μας δυο (2) ακόμη επικουρικοί ιατροί ειδικότητας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας και Καρδιολογίας, ενώ με την Γ4α/Γ.Π.78082/15.12.2020 έχει εγκριθεί και μια (1) θέση επικουρικού ιατρού για την Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου μας.