Με εννέα αστυνομικούς ενισχύονται οι Α.Δ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Με εννέα αστυνομικούς ενισχύονται οι Α.Δ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε με πόσους αστυνομικούς ενισχύονται οι Α.Δ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας από τις τακτικές μεταθέσεις 2021