Ένωση Αγρινίου: ΣΥΝεργαζόμαστε για την Επόμενη Μέρα (Video)

Η ταυτότητα του συνεταιρισμού σε ένα βίντεο.

Η Ένωση Αγρινίου, με παρουσία σχεδόν ενός αιώνα στην ευρύτερη περιοχή δράσης της, έχει ήδη εξελιχθεί στον σημαντικότερο, αν όχι τον μοναδικό πυλώνα της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

Είναι ο πραγματικά, μεγάλος σύμμαχος των αγροτών, ιδιότητα που οι ίδιοι οι αγρότες αναγνωρίζουν, αφού για κάθε τους ανάγκη στην Ένωση Αγρινίου απευθύνονται.

Το πλέγμα ολοκληρωμένων, παράλληλων υπηρεσιών μας στηρίζει τον αγρότη της περιοχής σε κάθε του βήμα και αναδεικνύει την Αιτωλοακαρνανία σε σημαντικό παράγοντα της αγροτικής οικονομίας.

Έχοντας στο δυναμικό μας εργοστάσια που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία  των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων της περιοχής και υποκαταστήματα έτσι κατανεμημένα, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των μελών μας, έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης στη διαμόρφωση των τιμών της αγοράς και συμβάλλουμε μέσω του ανταγωνισμού στην επίτευξη υψηλότερης οικονομικής προσόδου για τους παραγωγούς.

Οι επενδύσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας και οδήγησαν σε ουσιαστική αναβάθμιση την αγροτική οικονομία του νομού. Με τον ίδιο ζήλο εργαζόμαστε καθημερινά, δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης για τον τόπο.

Η Ένωση Αγρίνιου συνεχίζει με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στις Α.Π.Ε., αναπτύσσει συνέργειες με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, πρωτοπορεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καινοτομεί. Η Ένωση Αγρινίου αναπτύσσεται και η αναπτυξιακή της ορμή παρασέρνει συνολικά την τοπική οικονομία.

  • Με σκληρή δουλειά και μεγάλη προσπάθεια, κατάφερε σήμερα να διαδραματίζει ρόλο πανελλαδικό και να έχει ισχυρή θεσμική παρέμβαση.

Η Ένωση Αγρινίου ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν αιώνα και φιλοδοξεί να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ανάπτυξης …και τον επόμενο αιώνα.

e-ea.gr