Ένωση Αγρινίου – Βιολογικά: Περισσότερες διευκρινήσεις για το πρόγραμμα

Σύνολο 72 ερωτήσεων και απαντήσεων δίνει στη δημοσιότητα η αρμόδια αρχή του ΠΑΑ.

Έως τις 31 Μαρτίου 2022 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις στήριξης για το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία».

Με την υποβολή όμως των αιτήσεων, δημιουργούνται μία σειρά ερωτήσεων, τις οποίες κατέγραψε η αρμόδια αρχή του ΠΑΑ, η οποία και δίνει συνοπτικά τις απαντήσεις, προκειμένου να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους.

Δείτε αναλυτικά τις 72 ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΔΩ.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία και για υποβολή αιτήσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών, στο Τμήμα Επιδοτήσεων και στο Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας της Ένωσης Αγρινίου, στα νέα γραφεία του Συνεταιρισμού, δίπλα απ’ την τράπεζα (κεντρική είσοδος από Παλαμά).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013 – 69034 και 2641.0.69017 – 69026 – 69032.

Υπενθυμίζουμε ότι το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας – Βιολογικής Κτηνοτροφίας της Ένωσης Αγρινίου αναλαμβάνει:

  • Την ενημέρωση με κάθε μέσο των παραγωγών για τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα(τηλεφωνική επικοινωνία, έντυπο υλικό κλπ).
  • Τη διαδικασία εμπρόθεσμης υποβολής φακέλου υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα.
  • Τη διαδικασία ένστασης κατά των αποτελεσμάτων, όπου χρειάζεται.
  • Την αίτηση πληρωμής, για την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εγκύκλιο ορίζει τις ημερομηνίες έναρξης υποβολής για κάθε έτος ξεχωριστά. Στην αίτηση πληρωμής ελέγχεται η Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του παραγωγού σε σχέση με την αίτηση στήριξης στο Μέτρο (για τυχόν μειώσεις αγροτεμαχίων-ζωικού κεφαλαίου).
  • Την αίτηση τροποποίησης σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Την υποβολή άδειας παρέκκλισης κάθε έτος στη ΔΑΟΚ. Όλοι οι βιοκαλλιεργητές δικαιούνται χρήση µη βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού µε την έκδοση σχετικής άδειας πριν τη σπορά. Είναι υποχρεωτικό όλοι οι παραγωγοί να χρησιμοποιούν βιολογικούς σπόρους σπορά και πατατόσπορο ή να διαθέτουν την σχετική άδεια παρέκκλισης είτε είναι στο μεταβατικό στάδιο είτε σε βιολογικό στάδιο.
  • Την έκδοση άδειας λειτουργίας στάβλου, η οποία είναι υποχρεωτική για την πληρωμή της βιολογικής κτηνοτροφίας.
  • Τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γεωπόνου-δικαιούχου.
  • Τη σύναψη σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) εντός χρονικού διαστήματος, όπως ορίζεται κάθε φορά.
  • Την πληρότητα φακέλου.

e-ea.gr