Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας: Αρχαιρεσίες στις 14 και 15 Νοεμβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ)

Σας ανακοινώνουμε ότι σήμερα 05-11-2021 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και αποφασίστηκε – καθορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής αρχαιρεσιών της Ένωσής μας η 14 & 15-11-2021, σύμφωνα με το άρθρο 16 και 17 του καταστατικού λειτουργίας μας, ώστε να επιλεγούν οι Εκπρόσωποι της Ένωσης, παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων.

Συγκεκριμένα θα διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων της Ένωσης στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., Εκπροσώπου στο συμβούλιο μεταθέσεων της Δ.Α. Ακαρνανίας και Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Οι αρχαιρεσίες αποφασίστηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία να διεξαχθούν, την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 και την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, στο εκλογικό κέντρο που θα βρίσκεται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου της Δ.Α. Ακαρνανίας, στο Αγρίνιο, δια ζώσης, καθώς και με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 09:00΄ ώρα και θα ολοκληρωθεί την 19:00’ ώρα, έκαστη ημέρα και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Οι υποψηφιότητες παρακαλούμε να παραδίδονται στην εκλεγμένη εφορευτική επιτροπή στα γραφεία της Ένωσης, με κοινοποίηση στην Ένωσή μας προκειμένου να ενημερωθεί το αρχείο της Ένωσής μας.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι συναδέλφους:

 • Εκλογικό τμήμα Αγρινίου, Δια ζώσης:
  1. Αρχ/κας ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Γεώργιος, του Τ.Α.Δ. Αγρινίου.
  2. Αρχ/κας ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ Ιωάννης, του Τ.Α.Δ. Αγρινίου.
  3. Αρχ/κας ΜΗΤΣΗΣ Κων/νος, του Α.Τ. Κατούνας.
  4. Αστ/κας ΣΑΚΑΒΕΛΑΣ Χαράλαμπος, του Τ.Α.Δ. Αγρινίου.
 • Με ηλεκτρονική ψηφοφορία
  Υ/Α΄ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Παναγιώτης, του Επιτελείου Δ.Α. Ακαρνανίας.

Η εκλεγμένη Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για όλα τα θέματα της εκλογικής διαδικασίας και φροντίζει για το τύπωμα των ψηφοδελτίων και την διανομή τους πριν από τις αρχαιρεσίες. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά και ο τίτλος του συνδυασμού (ονοματοδοσία, σύμβολο κλπ).

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε ότι η δυνατότητα χρόνου υποβολής υποψηφιοτήτων των μελών μας και των τυχόν συνδυασμών, θα πραγματοποιείται από τη Γ.Σ. και μετά και συγκεκριμένα, για το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 05 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00’ έως και την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00΄.

Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, για ΌΣΟΥΣ συναδέλφους επιλέξουν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, θα πραγματοποιηθεί από Σάββατο 06 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00’ έως την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00΄. Ο σύνδεσμος (link) θα αποσταλεί με νεώτερο έγγραφό μας.

Την επομένη ημέρα θα πρέπει να έχουν συνταχθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα (ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους των συνδυασμών που θα προκύψουν κλπ) και να αποσταλούν για εκτύπωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος                            ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος