Εντός Μαρτίου το Forum Τριχωνίδας στο Θέρμο

Το Forum Τριχωνίδας θα διοργανωθεί στις 11-12-13 Μαρτίου 2022 στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ».

Πρόκειται για μια εκδήλωση με δύο μορφές επικοινωνίας την Συνεδριακή και την Εκθεσιακή και στην οποία θα συμμετέχουν καταξιωμένοι εισηγητές από όλα τα φάσματα δραστηριοτήτων με στόχο την ανάδειξη και προβολή της Τριχωνίδας και των γύρω από αυτή περιοχών και την αναζήτηση λύσεων για μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Το χαρακτηριστικό της εκδήλωσης θα είναι η συμμετοχή αντιπροσωπειών Πολιτιστικών Σωματείων από την Αμερική και την Ευρώπη, η παρουσία δυο Δήμων μεγάλων πόλεων των Βαλκανίων δίνοντας έτσι ένα άλλο τόνο σε όλη την εκδήλωση.

«Η προσπάθεια προβολής του τόπου μας συνεχίζεται…»