Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 25 Οκτωβρίου

Σήμερα 25 Οκτωβρίου 2021 εορτάζουν:

 • Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος οι νοτάριοι
 • Αγία Ταβιθά
 • Άγιοι Ουαλλέριος και Χρυσάφιος
 • Άγιος Αναστάσιος
 • Άγιος Ουαλλερίνος
 • Άγιος Σαβίνος
 • Άγιος Ούαρος «ὁ ἐν Αἰγύπτῳ»
 • Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Αμάστριδος
 • Άγιοι Παππίας, Διόδωρος και Κλαυδιανός
 • Άγιοι Δύο Μάρτυρες από τη Θράκη
 • Αγία Χρυσάνθη
 • Όσιοι Μαρτύριος ο Έγκλειστος και Μαρτύριος ο διάκονος
 • Άγιοι Φαύστος, Βασίλειος και Λουκιανός
 • Άγιοι Νικηφόρος και Στέφανος
 • Άγιοι Φιλάδελφος και Πολύκαρπος
 • Όσιος Μακάριος επίσκοπος Πάφου της Κύπρου

Αγία Ταβιθά
Ημερομηνία Εορτής:
25/10/2021
Τύπος εορτής:
Σταθερή. Εορτάζει στις 25 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Βιογραφία

Ποῦ σοι, Ταβιθά, Πέτρος; εἰ γὰρ ἦν πάλιν,
Ἤγειρεν ἂν σε καὶ θανοῦσαν ὡς πάλαι.