Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 13 Οκτωβρίου

Σήμερα 13 Οκτωβρίου 2021 εορτάζουν:

 • Άγιοι Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη
 • Αγία Χρυσή η Νεομάρτυς
 • Άγιος Βενιαμίν ο Διάκονος ο Ιερομάρτυρας που μαρτύρησε στην Περσία
 • Άγιος Φλωρέντιος
 • Άγιος Διόσκορος
 • Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής και Πατρίκιος
 • Άγιος Αντίγονος
 • Άγιος Διοκλητιανός
 • Όσιος Βενιαμίν ο Έγκλειστος ο «εν τω Σπηλαίω»
 • Άγιος Ιάκωβος o Χαματουρίτης
 • Άγιος Μαρτύροχος

Άγιοι Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη
Ημερομηνία Εορτής:
13/10/2021
Τύπος εορτής:
Σταθερή. Εορτάζει στις 13 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Ιερά Λείψανα:
Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πάπυλου βρίσκονται στις Μονές Σταυρονικήτα Αγίου Όρους και Τιμίου Σταυρού Σάμου.

Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κάρπου βρίσκονται στις Μονές Σταυρονικήτα Αγίου Όρους και Τιμίου Σταυρού Σάμου.

Βιογραφία

Eις τον Kάρπον και Πάπυλον.
Κάρπῳ, Παπύλῳ, τοῖς Θεοῦ καρποῖς δύο,
Πᾶς πυλεὼν τμηθεῖσιν ἠνοίγη πόλου.

Eις τον Aγαθόδωρον.
Ἀγαθόδωρον δωρεῶν πληθὺς μένει,
Πρὸς πληθὺν ἀθλήσαντα δεινῶν μαστίγων.

Eις την Aγαθονίκην.
Οὐκ ἐμποδὼν σοι, Μάρτυς Ἀγαθονίκη,
Τὸ θῆλυ πρὸς τὸ θεῖον ἐκ ξίφους τέλος.

Κάρπον σὺν Παπύλῳ δεκάτῃ τρίτῃ ἔκτανε χαλκός.

Λειτουργικά κείμενα