Επαναλειτουργία τμήματος μάθησης του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αγρινίου «Ρωσικά για τον Τουρισμό Α1-Α2»

Ο Δήμος Αγρινίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγρινίου στο οποίο θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Ρωσικά για τον Τουρισμό Α1 – Α2» μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης  (εξ αποστάσεως παρακολούθηση) και το οποίο ήταν σε αναβολή λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid – 19.

 Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 10 Μαΐου και θα αποσταλούν με email οδηγίες στους εκπαιδευόμενους  για το πρόγραμμα των τμημάτων και το link του συνδέσμου στο οποίο θα παρακολουθήσουν.