Επανέρχεται η τομεακή του Κ.Κ.Ε. για το επικίνδυνο της πυρόσβεσης

Με νέα και πληρέστερη ανακοίνωση επανέρχεται η Τομεακή Οργάνωση Αιτωλοακαρνανίας

Με αφορμή το θάνατο του εθελοντή πυροσβέστη αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά η επικινδυνότητα που διατρέχουν τα μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και η αναγκαιότητα στελέχωσης με προσωπικό, μέσα και υποδομές.

Οι Εθελοντές Πυροσβέστες αποτελούν πολύτιμη στήριξη στο Πυροσβεστικό Σώμα, δεν μπορούν όμως να το υποκαταστήσουν, να καλύψουν τα τεράστια κενά σε προσωπικό, υλοποιώντας μάλιστα τη γνωστή κατεύθυνση των αστικών κομμάτων να περάσει σημαντικό κομμάτι της δασοπυρόσβεσης και της πυρόσβεσης σε εθελοντική βάση.

Είναι αναγκαιότητα τα αυξημένα και εξειδικευμένα μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των πυροσβεστών και μεγαλύτερη ένταση των ελέγχων προς αποτροπή της περεταίρω επιβάρυνσης και φθοράς της υγείας τους.

Αντίστοιχα, η πλήρης περιγραφή των κινδύνων της εργασίας (χημικοί, φυσικοί, μηχανικοί, βιολογικοί, εργονομικοί, ψυχοκοινωνικοί κ.λ.π.), καθώς και ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος όλων των μελών του Πυροσβεστικού Σώματος