Επέκταση των ελέγχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Με περιορισμούς, που θα προβλέπονται σε ολόκληρη την Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κανόνες για τη διενέργεια ελέγχων που απαιτούνται για την υποστήριξη της Κ.Α.Π. και θα έχουν ισχύ και το 2021.

Αυτοί οι κανόνες αποσκοπούν στη μείωση του διοικητικού φόρτου των εθνικών οργανισμών πληρωμών, προσαρμόζοντας τους στις τρέχουσες συνθήκες.

Οι κανόνες επιτρέπουν την αντικατάσταση των επισκέψεων στο αγρόκτημα με τη χρήση εναλλακτικών πηγών αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών, όπως δορυφορικές εικόνες ή φωτογραφίες με γεωγραφικές ετικέτες.

Αυτό το μέτρο διασφαλίζει αξιόπιστους ελέγχους με σεβασμό στον περιορισμό των κινήσεων και την ελαχιστοποίηση των φυσικών επαφών μεταξύ αγροτών και επιθεωρητών.

Επιπλέον, οι κανόνες περιλαμβάνουν ευελιξία σχετικά με τις χρόνους που απαιτούνται για τους ελέγχους, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να αναβάλουν ελέγχους, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν οι περιορισμοί κυκλοφορίας.

Επιπλέον, οι κανόνες περιλαμβάνουν μείωση του αριθμού των φυσικών επιτόπιων ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται για μέτρα τα οποία σχετίζονται με την έκταση των καλλιεργειών και τα ζώα, στο πλαίσιο άμεσων ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης, μέτρων αγοράς για τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρασί, τομείς ελαιολάδου και μελισσοκομίας.

Οι κανόνες θα ισχύουν αναδρομικά για την κάλυψη των ελέγχων από τις αρχές του 2021.

e-ea.gr