Επίκαιρη Επερώτηση της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής για το Υπερταμείο

Με Επίκαιρη Επερώτηση που κατέθεσε στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού ελέγχου η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής την πρόεδρό του Φώφη Γεννηματά, ερωτά τον υπουργό Οικονομικών, εάν θα συνεχίσει η κυβέρνηση της Ν.Δ. την ίδια πολιτική του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., διατηρώντας την υποθήκευση της δημόσιας Περιουσίας στο Υπερταμείο και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι των δανειστών ή θα επαναδιαπραγματευτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της αξιοποίησής της, όπως προτείνει το Κίνημα Αλλαγής.

Επίκαιρη Επερώτηση

Μια από τις πιο καταστροφικές και ταπεινωτικές συνέπειες της τυχοδιωκτικής πολιτικής του κ. Τσίπρα και της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εν γένει, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, ήταν η συνομολόγηση με τη «Δήλωση της Συνόδου για το Ευρώ» στις 12 Ιουλίου 2015 της υποθήκευσης της δημόσιας περιουσίας για την κάλυψη του δημόσιου χρέους, αίτημα που είχε επαναληφθεί από τους πιστωτές της χώρας τον Φεβρουάριο του 2011 και απορρίφθηκε μετά βδελυγμίας από την τότε Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Με τον ν.4389/2016 ιδρύθηκε η Εταιρεία Συμμέτοχων και Περιουσίας Α.Ε. (Υπερταμείο) με σκοπό να συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και να συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας, με τη διάρκεια της Εταιρείας να ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη.

Άμεσες θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ ΑΕ είναι:

α) Το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

β) Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)

γ) Η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ Α.Ε.),

των οποίων το σύνολο του κεφαλαίου, των ακινήτων και των μετοχών μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία.

Στην ΕΤΑΔ Α.Ε. μεταβιβάστηκαν αρχικά με το ν. 4389/2016 τα ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ ΑΕ και στη συνέχεια με το ν. 4393/2016 και του Ε.Ο.Τ.

Στη συνέχεια με τον ν.4512/2018 μεταβιβάστηκαν στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ οι Δημόσιες Επιχειρήσεις που είχαν αρχικά μεταφερθεί στην ΕΔΗΣ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων και όσων είχαν προστεθεί εντωμεταξύ με τον ν.4472/2016, καθώς και οι συμμετοχές του Δημοσίου στις Δημόσιες Επιχειρήσεις του ν.3429/2005.

Με τον ίδιο νόμο μεταφέρθηκαν στην ΕΕΣΥΠ Α.Ε. και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συμβάσεις παραχώρησης των θυγατρικών της.

Προκειμένου να συντελεστεί στην κυριολεξία η υποθήκευση της Δημόσιας Περιουσίας στους δανειστές η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απεδέχθη και την απαίτησή τους να ελέγχουν την Διοίκηση και τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕΣΥΠ ΑΕ.

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 192 του ν. 4389/2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου, διορίζεται και εποπτεύεται αυστηρά από το πενταμελές «Εποπτικό Συμβούλιο» στον διορισμό του οποίου προβλέπεται πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Συγκεκριμένα δύο (2) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών και τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον μοναδικό μέτοχο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που ενεργούν από κοινού.

Το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο που προέκυψε ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, αποτελείται από τους κ. Γεώργιο Σταμπουλή, Γεώργιο – Σπύρο Ταβλά, Όλγα Χαρίτου, Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape και David Vegara Figueras. Προέδρος διορίστηκε ο κ. Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape.

Χαρακτηριστικό όμως παράδειγμα για την πλήρη υποταγή της κυβέρνησης των κ.κ. Τσίπρα – Καμμένου αποτελεί η μεταβίβαση με την απόφαση ΥΠΟΙΚ000Υ4586ΕΞ2018/19.6.2018 του Υπουργού Οικονομικών κ. Τσακαλώτου, 10119 ακινήτων του Δημοσίου στην ΕΕΣΥΠ (ΦΕΚ2317Β΄/19.6.2019 και ΦΕΚ2320Β΄/19.6.2018), υποκρυπτόμενα στους αντίστοιχους ΚΑΕΚ, προκειμένου να μην λάβουν γνώση οι τοπικές κοινωνίες, καθώς όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια μεταξύ των ακινήτων αυτών συμπεριλαμβάνονταν αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά μνημεία.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα, ουδέποτε απάντησε τις επανειλημμένες ερωτήσεις των Βουλευτών μας και δεν ενημέρωσε τη Βουλή, ως είχε υποχρέωση από τον ΚτΒ και το σύνταγμα, για τον κατάλογο των 10119 ακινήτων, ενώ μετά το θόρυβο και τις διαμαρτυρίες ακύρωσε την μεταβίβαση τριών χιλιάδων (3.000) περίπου ΚΑΕΚ που αναφέρονταν σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία.

Ως επιβεβαίωση των όρων υποθήκευσης της Δημόσιας Περιουσίας ήρθε η παροχή εγγύησης ύψους 25 δισ. με το ν. 4549/2018, σε απαίτηση των δανειστών, έναντι της αποπληρωμής του Δημοσίου Χρέους.

Το Κίνημα Αλλαγής, όχι μόνο καταψήφισε όλες αυτές τις διατάξεις για την εκχώρηση της Δημόσιας Περιουσίας, αλλά με πρόταση νόμου που κατέθεσε στις 13/11/2018 πρότεινε μεταξύ άλλων μέτρων Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Δικαιοσύνης την ανάκτηση από την Ελληνική Δημοκρατία του ελέγχου της Δημόσιας Περιουσίας, ως προϋπόθεση για την αξιοποίησή της, προς όφελος της ανάπτυξης, των επενδύσεων και της κοινωνικής συνοχής.

Πρότεινε συγκεκριμένα το Εποπτικό Συμβούλιο του Υπερταμείου να ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών μετά από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής που εκδίδεται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών της, στα πρότυπα της διαδικασίας επιλογής των προσώπων που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές, βάσει του άρθρου 101Α του Συντάγματος της Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή δημοκρατική νομιμοποίηση των προσώπων που θα διαχειρίζονται τη Δημόσια Περιουσία και ως εκ τούτου η συμμόρφωση τους στις κατευθύνσεις ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Πρότεινε επίσης την ανάκληση των αποφάσεων του κ. Τσακαλώτου (ΦΕΚ2317Β΄/19.6.2018 και ΦΕΚ2320Β΄/19.6.2018) με βάση την οποία μεταβιβάστηκαν στην ΕΕΣΥΠ τα 10119 ακίνητα.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί μέχρι σήμερα να ασχοληθεί με την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ με την υποθήκευση της Δημόσιας Περιουσίας, η μοναδική αλλαγή που έκρινε ως τώρα ως αναγκαία για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. είναι η αύξηση των αμοιβών «των δικών μας παιδιών». Συγκεκριμένα με την παρ.2 του άρθρο 210 του νομοσχεδίου “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις” αύξησε τα ανώτατα όρια των αμοιβών των Προέδρων, των διευθυνόντων ή εντεταλμένων σύμβουλων των δημοσίων επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 και των θυγατρικών τους, των οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί σε αυτήν, εφόσον απασχολούν περισσότερους από τρεις χιλιάδες (3.000) εργαζόμενους είτε ο κύκλος εργασιών τους σε επίπεδο εταιρείας ή ομίλου υπερβαίνει τα εκατό (100) εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε συνέχεια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιεί το Υπερταμείο ως «Δούρειο Ίππο» προκειμένου να εκποιήσει τις  πλέον προσοδοφόρες και στρατηγικής σημασίας Δημόσιες Επιχειρήσεις, όπως ο ΔΕΣΦΑ, τα ΕΛΠΕ και ο Δ.Α.Α., με διαδικασίες για τις οποίες η Βουλή δεν έχει καμία ενημέρωση και ιδίως χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μελλοντική τους δυνατότητα στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων της χώρας  και οι νέες κερδοφόρες προοπτικές τους.

 

Με βάση τα παραπάνω επερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Γιατί η κυβέρνηση δεν επαναδιαπραγματευεται τους όρους αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, ώστε να ανατρέψει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο κ. Τσίπρας για 99 χρόνια, παρότι προεκλογικά επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ για αυτήν του την επιλογή;

2) Γιατί δεν έχει προχωρήσει, τουλάχιστον, ως πρώτο βήμα, στην αλλαγή του τρόπου διορισμού του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, σύμφωνα με την πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει και η οποία ουδέποτε ήρθε στη Βουλή για συζήτηση από την προηγούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία;

3) Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει καταργήσει την απόφαση του κ. Τσακαλώτου και δεν έχει ακυρώσει τα ΦΕΚ2317Β΄/19.6.2018 και ΦΕΚ2320Β΄/19.6.2018, όπως έχουμε προτείνει, προκειμένου να επιστρέψουν στο Δημόσιο τα υπόλοιπα (περίπου 7.000) από τα 10119 ακίνητα που μεταβιβάστηκαν στην ΕΕΣΥΠ και δεν έχει δώσει επίσης στην δημοσιότητα τον κατάλογο που απέκρυψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αρνούμενη να απαντήσει στις επίμονες ερωτήσεις των Βουλευτών μας, αλλά και των Βουλευτών της Ν.Δ;

4) Γιατί, αντί να ακολουθήσει αξιοκρατική και διάφανη διαδικασία ορισμού των Διοικήσεων στις Δημόσιες Επιχειρήσεις, με δημόσια – ανοιχτή προκήρυξη και αυστηρά κριτήρια – διαδικασίες αξιολόγησης, συνεχίζει την πρακτική του διορισμού των «δικών μας παιδιών»;

5) Γιατί η κυβέρνηση, αντί να σχεδιάσει την αξιοποίηση της αργούσας και ανεκμετάλλευτης Περιουσίας του Δημοσίου, προχωρά μέσα από το Υπερταμείο στην εκποίηση των πλέον προσοδοφόρων και στρατηγικής σημασίας Δημοσίων Επιχειρήσεων, υπονομεύοντας τη μελλοντική τους συμβολή στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων και των συγκριτικών πλεονασμάτων της χώρας;

6) Γιατί δεν αξιοποιεί η κυβέρνηση τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες σε μια ουσιαστική συζήτηση των προτάσεων που έχει καταθέσει μεταξύ άλλων το Κίνημα Αλλαγής, με στόχο να διαμορφωθεί μια ενιαία εθνική στρατηγική για το πώς μέσα από την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας θα διασφαλιστούν πόροι για την ανάπτυξη, ιδίως για δημόσιες επενδύσεις,  κοινωνικές υποδομές και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και για την ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης των Γενεών;

 

Οι Επερωτώντες Βουλευτές

Φώφη Γεννηματά

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Κώστας Σκανδαλίδης

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Γιώργος Αρβανιτίδης

Ευαγγελία Λιακούλη

Αχμέτ Ιλχάν

Γιώργος Μουλκιώτης

Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου

Μπαράν Μπουρχάν

Χρήστος Γκόκας

Δημήτρης Μπιάγκης

Γιώργος Καμίνης

Απόστολος Πάνας

Χαράλαμπος Καστανίδης

Ανδρέας Πουλάς

Μιχάλης Κατρίνης

Γιώργος Φραγγίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Ανδρέας Λοβέρδος

Χαρά Κεφαλίδου

Γεώργιος Παπανδρέου