Και επίσημα στον Δημήτρη Μελισσανίδη «Η Ναυτεμπορική»

Επικυρώθηκε και από το αρμόδιο δικαστήριο η μεταβίβαση της εφημερίδας.

Περίπου 4 μήνες μετά τον πλειστηριασμό της εφημερίδας, το μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτές τις εκθέσεις της ειδικής διαχειρίστριας, Ευδοκίας Παπανδρέου, ανακηρύσσοντας ως πλειοδότρια εταιρεία της «Ομάδας Ενεργητικού Β’» της εταιρείας «Η Ναυτεμπορική – Πάνος Αθανασιάδης και ΣΙΑ Α.Ε.» (όλων των περιουσιακών στοιχείων της πλην των ακινήτων) την «Zofrank Holdings Co Limited» συμφερόντων Δημήτρη Μελισσανίδη.

Το ίδιο έγινε και για την «Ομάδα Ενεργητικού Α’» (τα ακίνητα) τα οποία μεταβιβάζονται στην «Cairo Estate III Κτηματική Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ενώ απορρίφθηκαν όλες οι παρεμβάσεις που κατατέθηκαν από την ΕΣΗΕΑ.

e-tetradio.gr