Με επιτυχία το 16ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου, πραγματοποίησε την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021, το 16ο κατά σειρά Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Εργαλείου Διεπιστημονικής Ομάδας για την Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού- ΕΔΑΛΦΑ.

Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και εκπαιδεύθηκαν πενήντα (50) επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων που ασχολούνται με την πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος. Το ΕΔΑΛΦΑ είναι δημιούργημα της Διεπιστημονικής Ομάδας της ΕΨΥΠΕΑ και έχει παρουσιασθεί σε δύο Διεθνή Συνέδρια (IALP-Αθήνα 2010, INSAR- San Sebastian 2013), ενώ έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Psychology Research (Μάιος 2014).

Οι συμμετέχοντες που προέρχονταν από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου από την εξαιρετικά καταρτισμένη Διεπιστημονική Ομάδα της ΕΨΥΠΕΑ, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Έως σήμερα, έχουν εκπαιδευθεί στο ΕΔΑΛΦΑ περισσότεροι από τριακόσιοι (300) επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων, γεγονός το οποίο αναδεικνύει την αναγνώριση του ΕΔΑΛΦΑ ως ένα χρήσιμο αξιολογητικό εργαλείο στην θεραπευτική παρέμβαση των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.