Ερώτηση για την ανανέωση της σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ

Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει συναφθεί η από 9/12/1999 σύμβαση κατ’εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 2 ν. 2744/1999 με αντικείμενο την παροχή αδιύλιστου ύδατος και την παροχή χρήσης όλων των υποδομών που τροφοδοτούν το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας.

Η σύμβαση αυτή έληξε την 25/10/2019 και μέχρι σήμερα δεν έχει ανανεωθεί.

Κατόπιν αυτών ερωτάσθε:
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανανέωσης της σύμβασης;
Και ζητάμε για την ενημέρωση του Κοινοβουλίου όπως κατατεθούν αντίγραφα του σχεδίου ή/και των σχεδίων ανανέωσης της σύμβασης αυτής.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος