Ερώτηση της Ελληνικής Λύσης για τα αντιπλημμυρικά έργα στα Κλεισορεύματα

Ερώτηση κατέθεσε στην Ελληνική Βουλή η Ελληνική Λύση (με Αριθμό Πρωτοκόλλου 9174/20-09-2021) σχετικά με το θέμα «Κάτοικοι ζητούν άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στα Κλεισορεύματα του Αγρινίου»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Των: Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Κάτοικοι ζητούν άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στα Κλεισορεύματα του Αγρινίου»

 

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της τοπικής κοινότητας των Κλεισορευμάτων, του Δήμου Αγρινίου και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, επιτακτική και αναγκαία θεωρείται από μέρους τους η ανάγκη συντονισμού των απαραίτητων ενεργειών για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη από πρόσφατες πλημμύρες η Παλαιά Εθνική Οδός, που διέρχεται από το ως άνω χωριό. Σκοπός είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος ατυχήματος ή και δυστυχήματος και να αποκατασταθεί η ομαλότητα της κυκλοφορίας όλων των πολιτών. Όπως αναφέρουν, εντός των ορίων της κατοικημένης περιοχής της άνω τοπικής Κοινότητας διέρχεται χείμαρρος επικίνδυνος να προκαλέσει πλημμύρα, παρόμοια με όμοια, που πριν τέσσερα χρόνια, προκάλεσε καταστροφές, πολλές απώλειες περιουσιών και παραλίγο, ζωών. Τέλος, σημειώνουν οι ανωτέρω ότι, μετά τις πλημμύρες του 2017, με ευθύνη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έγινε με ανεπαρκή μέθοδο και σχεδιασμό τοποθέτηση ογκόλιθων στα πρανή της κοίτης του παραπάνω χειμάρρου, σε δύο μόνον σημεία, με αποτέλεσμα, κάθε φορά που βρέχει έντονα, να παρασύρονται από το νερό κατά μήκος της κοίτης οι προηγούμενοι ογκόλιθοι, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους μιας νέας πλημμύρας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα στην εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων στον ως άνω χείμαρρο, που διέρχεται την τοπική Κοινότητα των Κλεισορευμάτων, του Δήμου Αγρινίου, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ροής του νερού δι’ αυτού, καθώς και τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρα, τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών του εν λόγω χειμάρρου;
  2. Προτίθεσθε να εξαντλήσετε όλες τις εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου, αφενός, να εξευρεθούν τα αναγκαία κονδύλια, και αφετέρου να επιταχυνθούν οι απαραίτητες εργασίες προς την κατεύθυνση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της ως άνω περιοχής;

 

Η απάντηση του Υπουργείου Υποδομών για τα αντιπλημμυρικά έργα στα Κλεισορεύματα:

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

Θέμα: «Κάτοικοι ζητούν άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στα Κλεισορεύματα του Αγρινίου»

Σχετ:   Η Ερώτηση 9174/20.09.2021 των Βουλευτών κ. κ. Απόστολου Αβδελά &

Κωνσταντίνου Χήτα

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, λαμβανομένου υπόψη της αποκλειστικής αρμοδιότητας της οικείας Περιφέρειας για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων, σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκτελεί στο πλαίσιο των εργασιών αντιπλημμυρικής θωράκισης των έργων της ευρύτερης περιοχής της παράκαμψης Αγρινίου, όπου εντάσσονται συγκεκριμένα οι περιοχές Κεφαλόβρυσο-Χρυσοβέργι- Α/Κ Χαλικίου-Α/Κ Αγγελοκάστρου στις οποίες περιλαμβάνονται και τα ρέματα Χρυσοβεργίου (ανατολικό και δυτικό), έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες των αντιπλημμυρικών έργων.