Ερώτηση Δ. Κωνσταντόπουλου για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους»

Τα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» (Π.Α.γ.Ο.) υλοποιούνται από τους Δήμους της χώρας τα τελευταία 40 έτη, προσφέροντας στους πολίτες όλων των ηλικιών, αλλά και ιδίως στις κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες, στα άτομα με αναπηρία, στα άτομα με χρόνιες παθήσεις, πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό του αθλητισμού.

Ταυτόχρονα, στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών απασχολείται σημαντικός αριθμός άνεργων ή υποαπασχολούμενων γυμναστών.

Τον Αύγουστο 2021, κι ενώ αναμενόταν η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση των Προγραμμάτων και τη χρηματοδότησή τους όπως κάθε έτος, με απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού έγινε γνωστό ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν θα συμμετάσχει στην χρηματοδότηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» για το έτος 2021-2022, προβάλλοντας ως δικαιολογητική βάση την ανάγκη επανασχεδιασμού και αξιολόγησης των προγραμμάτων αυτών, για τα οποία -σύμφωνα με το Υπουργείο- δαπανάται το ποσό των 6,439 εκ. ευρώ ετησίως.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την απογοήτευση των πολιτών, αλλά και την αντίδραση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων και των ενώσεων των γυμναστών. Άλλωστε, δεν θα πρέπει να λησμονείται, ότι το τελευταίο οργανωτικό πλαίσιο για τα προγράμματα Άθληση για όλους υπεγράφη μόλις τον Φεβρουάριο του 2020 (Φ.Ε.Κ. 461Β’/14-2-2020) από τον σημερινό Υφυπουργό Αθλητισμού και περιελάμβανε διατάξεις για τον ανασχεδιασμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προγραμμάτων.

Συνεπώς το Υπουργείο είχε ήδη επεξεργαστεί τα προγράμματα αυτά. Ταυτόχρονα, το ποσό των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ που αναφέρεται από το Υπουργείο ότι δαπανάται για τα Π.Α.γ.Ο., είναι το ανώτατο όριο δαπάνης που μπορεί να προκληθεί σε βάρος των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων τους σε περίπτωση έγκρισης όλων των προγραμμάτων τους.

Στην πράξη όμως, τα προγράμματα που εγκρίνονται είναι πολύ λιγότερα και εντέλει η συμμετοχή της Γ.Γ.Α. στη χρηματοδότησή τους δεν ξεπερνά το 1,5 εκ. ευρώ.

Η μη συμμετοχή της Γ.Γ.Α. στη χρηματοδότηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», φέρνει ολική ανατροπή στην υλοποίησή τους και στερεί από τους πολίτες την πρόσβαση στην άθληση. Και τούτο διότι, ακόμα κι αν τα φετινά Π.Α.γ.Ο. εγκριθούν και υλοποιηθούν από τους Δήμους και τους φορείς τους, όπως ανέφερε σε σημερινό (3/9/2021) Δελτίο Τύπου ο Υφυπουργός Αθλητισμού, παραμένει άγνωστο το πώς θα καταφέρουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο χωρίς τη συμμετοχή της Γ.Γ.Α. στη δαπάνη. Συνεπώς μόνη η έγκριση των Προγραμμάτων δεν εγγυάται την υλοποίησή τους.

Να σημειωθεί δε, ότι οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται σε μια περίοδο που τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας του Covid-19, έχουν εκτός από οικονομικές επιπτώσεις και σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία και την ψυχολογία των πολιτών, όπου ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει διέξοδο.

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει σχεδιασμός εκ μέρους του Υπουργείου για δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών και λειτουργία αθλητικών τμημάτων και προγραμμάτων εξ αποστάσεως, με τη χρήση της τεχνολογίας. Με τα παραπάνω δεδομένα λοιπόν, είναι σαφές ότι η επαφή των πολιτών με τον αθλητισμό αντί να ενθαρρύνεται από το Υπουργείο, στην πραγματικότητα υπονομεύεται.

Κατόπιν αυτών ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Πού οφείλεται η αλλαγή της στάσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού απέναντι στα Προγράμματα «Άθληση για Όλους», με δεδομένο ότι το τελευταίο οργανωτικό τους πλαίσιο καθορίστηκε το Φεβρουάριο 2020 από τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου;

2. Πώς αναμένει το Υπουργείο ότι θα λειτουργήσουν τα Π.Α.γ.Ο. το έτος 2021-2022, αφού δεν θα συμμετάσχει στη χρηματοδότησή τους και πώς σκοπεύει το Υπουργείο να στηρίξει την πρόσβαση των πολιτών σε προγράμματα αθλητισμού το έτος αυτό; Έχει ληφθεί υπ’όψιν το ότι οι προϋπολογισμοί των Δήμων είναι ήδη καθορισμένοι;

3. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για το μέλλον των Π.Α.γ.Ο. και πώς σκοπεύει να στηρίξει την λειτουργία τους;

4. Ποιό ήταν το ύψος της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε η Γ.Γ.Α. για τα Π.Α.γ.Ο. τα έτη 2020-2021 και 2019-2020, δηλαδή εν μέσω της πανδημίας και ποια το έτος 2018-2019, οπότε και δεν είχε εκδηλωθεί η πανδημία;

5. Υπάρχει σχεδιασμός εκ μέρους του Υπουργείου για την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών για συγκρότηση αθλητικών τμημάτων και υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων με τη χρήση της τεχνολογίας κι ενώ μάλιστα βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός νέου κύματος της πανδημίας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Ανδρέας Λοβέρδος