Ερώτηση Νίκου Χουντή για τις Μονάδες καύσης βιορευστών στο Ξηρόμερο

Στο χωριό Φυτείες του Δήμου Ξηρομέρου, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε μια περιοχή με πλούσια βιοποικιλότητα, στα  όρια της λίμνης Οζερός που είναι περιοχή natura και του δάσους Βαλανιδιάς Σκουρτούς – Παλαιομάνινας και εγγύτατα στα χωριά Παπαδάτου, Αετός, Μπαμπίνη, Μαχαιράς, Χρυσοβίτσα, Πρόδρομος, Αγράμπελα και στην ιστορική Μονή Λιγοβιτσίου, όπου οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιόνιων Νησιών αδειοδότησε 4 μονάδες καύσης βιορευστών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η απόφαση αυτή ωστόσο δεν εξυπηρετεί καμία τοπική ανάγκη, ούτε καν δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενώ δε θα συνδέεται ούτε με την τοπική αγροτική παραγωγή, αλλά τουναντίον την πλήττει, αφού η ηλεκτρική ενέργεια δε θα παράγεται από γεωργικά υπολείμματα αλλά από τηγανέλαια άγνωστης προέλευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ήταν επόμενο να υπάρξει αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι απαιτούν την άμεση διακοπή του έργου.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Α) Γνωρίζει εάν υπήρξε διαβούλευση με το κοινό, βάσει της Σύμβασης του Άαρχους, πριν αποφασισθεί η αδειοδότηση των 4 μονάδων;

Β) Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο αναπτυξιακού νόμου ή οποιουδήποτε άλλου προγράμματος;