Ερώτηση Βελόπουλου για την κάθετη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου, καθώς και σύμφωνα με αναφερόμενα σε σχετική επιστολή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου της 11ης Ιουλίου 2020, στασιμότητα παρατηρείται στη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό.

Συγκεκριμένα, κατά το Φεβρουάριο του 2018 και σε πανηγυρικό κλίμα, παρουσιάστηκε η μελέτη σύνδεσης του Αγρινίου με την «Ιόνια Οδό» στη Δημοτική Αρχή του Αγρινίου και εν συνεχεία, ανακοινώθηκε αυτή στον τότε Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Και, ενώ υπήρχε διάχυτη αισιοδοξία για το έργο και αναμενόταν να προχωρήσει η εκπόνηση και της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ξαφνικά, όλα σταμάτησαν. Από τότε, παρήλθαν 2,5 χρόνια χωρίς να υπάρχει εξέλιξη στο
συγκεκριμένο θέμα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνδεση του Αγρινίου με την «Ιόνια Οδό»;

2. Εξαιτίας ποιων συμβάντων, η προγραμματισμένη βούληση και το πανηγυρικά θετικό κλίμα, του Φεβρουαρίου 2018, αντεστράφη και δεν υλοποιήθηκε η μελέτη σύνδεσης μεταξύ Αγρινίου και «Ιόνιας Οδού»;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος