Το εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου (Video)

Σε κεντρικό σημείο του κάμπου της Μεγάλης χώρας, προπολεμικά υπήρχε το ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου, το οποίο από τίς πλημμύρες καί τον χρόνο ερειπώθηκε…

Το 1970 ανοικοδομήθηκε εκ νέου από τούς κατοίκους της περιοχής.

Πρό διετίας (Αύγουστος 2019), υπέστη σοβαρές ζημιές, τις όποιες η αγάπη του κόσμου και με την βοήθεια τού Αγίου, αποκατέστησε σε σύντομο χρονικό διάστημα…

Δρόμοι ζωής