Σ. Φάμελλος: Η περιβαλλοντική πληροφορία είναι δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών

“Η ύπαρξη αξιόπιστων δεδομένων για το περιβάλλον στη χώρα μας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της περιβαλλοντικής δημοκρατίας και εργαλείο σχεδιασμού της πολιτικής”, τόνισε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας εχθές, στην παρουσίαση της Έκθεσης του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) για την περιβαλλοντική κατάσταση της Ελλάδας.

“Αποτελεί δημοκρατικό δικαίωμα της πολιτείας μας η συλλογή και η  δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής πληροφορίας, διότι μεταξύ άλλων αναδεικνύει τις πολιτικές προτεραιότητες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για το περιβάλλον, αλλά επίσης τροφοδοτεί με δεδομένα και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το δίκτυο περιβαλλοντικής αναφοράς Eionet.

Εξάλλου πρόσφατα φιλοξενήσαμε στη χώρα μας την Ευρωπαϊκό Οργανισμό και το δίκτυο των Εθνικών συντονιστών των ευρωπαϊκών χωρών, συζητώντας από κοινού τη σημασία της αναβάθμισης της περιβαλλοντικής πληροφορίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο”, συνέχισε ο Αν. ΥΠΕΝ.

Και πρόσθεσε: “Έχουμε ανάγκη την αντικειμενική πληροφόρηση και την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της χώρας μας, τόσο στην αυτοδιοίκηση όσο και στην κεντρική διοίκηση. Το περιβάλλον διατρέχει όλες τις πολιτικές και αν κάποιος προσπαθήσει να απομονώσει τις τομεακές πολιτικές από την περιβαλλοντική πολιτική, θα διαπιστώσει πολύ απλά ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάποια πολιτική να αποκολληθεί από τις περιβαλλοντικές της διαστάσεις, ιδιαίτερα στη σύγχρονη πραγματικότητα”.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο ΕΚΠΑΑ ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι το Κέντρο λειτουργεί ως κόμβος περιβαλλοντικής πληροφορίας, ενώ σχολίασε το γεγονός ότι  το 2015 το ΕΚΠΑΑ ήταν συγχωνευμένο με το ΙΓΜΕ, συγχώνευση η οποία ακύρωνε στην πράξη και   τη γεωλογική – μεταλλευτική πολιτική και έρευνα και την πολιτική περιβάλλοντος.

“Αντιδράσαμε άμεσα σε αυτή την αντιαναπτυξιακή και αντιπεριβαλλοντική επιλογή, αποκαθιστώντας τη λειτουργία του περιβάλλοντος.  Βέβαια, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα στο ΕΚΠΑΑ, διότι πέρα από την ταξινόμηση και συλλογή της πληροφορίας θέλουμε να αναπτύσσει και τεκμηρίωση πολιτικών, αλλά και καινοτόμες παρεμβάσεις”, επεσήμανε προσθέτοντας ότι το ΕΚΠΑΑ έχει ξεκινήσει τη συμμετοχή του σε αρκετά νέα περιβαλλοντικά προγράμματα καινοτομίας, ενώ απευθυνόμενος στο Δ.Σ. του ΕΚΠΠΑ πρότεινε την μεγαλύτερη συμμετοχή του σε νέα κεφάλαια περιβαλλοντικής πληροφορίας, αλλά και τη σταθερή, ανά διετία, αναφορά σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση της χώρας, διότι “αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή κανονικότητα,  αυτό σημαίνει περιβαλλοντική πολιτική”.

Στη συνέχεια ο Σωκράτης Φάμελλος παρουσίασε τις σημαντικότερες δράσεις του ΥΠΕΝ, κατά την τελευταία τριετία, σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, όπως η Κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων, το 2016, η επιτυχής εθελοντική αξιολόγηση της χώρας, τον Ιούλιο του 2018 από το Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ολοκλήρωση το 2016 της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και η εκπόνηση από τις Περιφέρειες της χώρας των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής, η Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και του Εθνικού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και η κύρωση Σχεδίων διαχείριση Κινδύνου πλημμύρας για όλη τη χώρα.

Επίσης, η αναμόρφωση  του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών (Νόμος ΦΔΠΠ), η σύσταση Φορέα Θερμαϊκού Κόλπου,  τα Π.Δ. Κυπαρισσιακού και Αξιού, το θεσμικό πλαίσιο για τον αιγιαλό, καθώς και η εκπόνηση εντός του 2018 Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000, έργο 17,5 εκατ. ευρώ. Και βέβαια, το έργο της ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών, η ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση, οι ρυθμίσεις της δασικής νομοθεσίας  για δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων που για πολλά χρόνια παρέμεναν μπλοκαρισμένες, αλλά και η κύρωση σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων – ΣΔΛΑΠ στο τέλος του 2017 με απελευθέρωση πόρων συνολικού ύψους 2,5 δις ευρώ για έργα ύδρευσης, αποχέτευσης  και άρδευσης  και η κύρωση  ΣΔΚΠ τον Ιούλιο του 2018.

Τέλος, ο Αν. ΥΠΕΝ ανέφερε τις δράσεις του ΥΠΕΝ στον τομέα των αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας, όπως είναι η ολοκλήρωση των  ΠΕΣΔΑ και ΕΣΔΑ, που διαμορφώνουν ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση, η ΚΥΑ για την πλαστική σακούλα, το ΗΜΑ  και κυρίως το Εθνικό Σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία,  ενώ επαναλαμβάνοντας  ότι το περιβάλλον δεν αποτελεί τροχοπέδη για τις επενδύσεις, αρκεί να τηρούνται οι κανόνες,  έδωσε τα παραδείγματα της  ΠΟΑΥ  Πιερίας, του Ελληνικού, του ΠΔ Κυπαρισσιακού και του Φορέα Θερμαϊκού Κόλπου.