Ν. Φαρμάκης: «Κόκκινες γραμμές το δίκαιο και η νομιμότητα»

Συζητήσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας για την ΜΠΕ του Υδροηλεκτρικού Έργου της Μεσοχώρας και εξηγήσαμε ότι το δίκαιο και η νομιμότητα, πρέπει να αποτελούν τις κόκκινες γραμμές μας απέναντι σε κάθε δράση και έργο που αφορά τη Δυτική Ελλάδα και τους πολίτες της.

Η ΜΠΕ του Υδροηλεκτρικού Έργου της Μεσοχώρας, που έρχεται ως τροποποιημένη μετά την απορριπτική απόφαση 2230/2020 του ΣτΕ, εξακολουθεί να στηρίζεται σε παλιά στοιχεία, να έχει σημαντικές ελλείψεις (δεν έχουν συνταχθεί ούτε καν τα απαραίτητα σχέδια εκτάκτου ανάγκης, για την περίπτωση διαφόρων βαθμών αστοχίας του φράγματος), αλλά και να συνδέει το συγκεκριμένο έργο με τα έργα εκτροπής του Αχελώου. Επιπλέον, κάνει κριτική στις αποφάσεις του ΣτΕ, εκφέροντας υπέρ του δέοντος πολιτικές και νομικές απόψεις, κάτι που δε συνάδει με μια ορθή περιβαλλοντική μελέτη που περιέχει μόνο επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία.

Η αρνητική μας γνωμοδότηση λοιπόν, δεν προέρχεται από οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή αντίληψη των φυσικών πόρων ή από κάποιο τοπικισμό “παλαιάς κοπής”. Αντίθετα, πάντοτε επιζητούμε τη συνεργασία και ξέρουμε πως η συνεργασία μας με τις άλλες ελληνικές περιφέρειες, και ειδικά τις όμορες, είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Αλλά γνωρίζουμε ότι η ζημιά στην τοπική και κατ’ επέκταση εθνική οικονομία και στο περιβάλλον, θα είναι μεγαλύτερη από το όποιο πρόσκαιρο όφελος, λόγω και των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής.

Είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε ότι κάθε τι που συμβαίνει και αφορά στο μέλλον των συμπολιτών μας θα υπακούει σε δύο κατ’ ελάχιστον κανόνες: Το δίκαιο και την νομιμότητα!