Β. Φεύγας: «Η 17η Νοεμβρίου είναι ημέρα για όλους τους Έλληνες»

Β. Φεύγας: «Η 17η Νοεμβρίου είναι ημέρα για όλους τους Έλληνες»

«Η 17η Νοεμβρίου είναι μια ιστορική ημέρα μνήμης των αγώνων για ελευθερία και δημοκρατία. Είναι μια ημέρα για όλους τους Έλληνες!»