Φωτογραφίζοντας τη Σελήνη πάνω από το Αγρίνιο…

«Θεά μεγίστη, άρχουσα ουρανού, βασιλεύουσα πόλου, αστέρων υπερτάτη, καλλιφεγγής, στοιχείον άφθαρτον, σύστημα του παντός, παμφεγγής αρμονία των όλων…».

«Φωτογραφίζοντας από το Αστεροσκοπείο μου πάνω από το Αγρίνιο τη Σελήνη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Μπακολίτσας.