Φυσικό Αέριο: Ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί για Αγρίνιο, Πάτρα και Πύργο Ηλείας

Ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί της Δ.Ε.Δ.Α. για τα δίκτυα φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, που αφορούν στην κατασκευή δικτύων χαμηλής και μέσης πίεσης, στα οποία θα μεταφέρεται υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τη Ρεβυθούσα.

Με το νέο έργο που έβγαλε σε δημοπράτηση η Δ.Ε.Δ.Α. θα έρθει το φυσικό αέριο στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Eργασίες κατασκευής δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης, συνδέσεων παροχετευτικών αγωγών και εγκατάστασης εξοπλισμού (σταθμών μέτρησης και ρύθμισης, βανών κ.τ.λ.) Πάτρα» με αναθέτουσα αρχή τη Δ.Ε.Δ.Α.

Το κόστος του εκτιμάται στα 24,1 εκατομμύρια ευρώ σε ποσό με Φ.Π.Α. (19,5 εκατ. ευρώ ποσό χωρίς Φ.Π.Α.).

Το έτερο υπό δημοπράτηση έργο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αφορά στις πόλεις του Πύργου και του Αγρινίου. Και εδώ αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Δ.Ε.ΔΑ.. και φέρει τον τίτλο «Εργασίες κατασκευής δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης, συνδέσεων παροχετευτικών αγωγών και εγκατάστασης εξοπλισμού (σταθμών μέτρησης και ρύθμισης, βανών κ.τ.λ.) Αγρίνιο-Πύργος».

Το κόστος του εκτιμάται στα 13,3 εκατομμύρια ευρώ σε ποσό με Φ.Π.Α. (10,8 εκατ. ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια της Δ.Ε.Δ.Α. και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και για τους δύο διαγωνισμούς έχει οριστεί η 8η Οκτωβρίου 2021 και στις 12 του ίδιου μήνα θα γίνει η αποσφράγιση για την ανάδειξη του μειοδότη.

Η διάρκεια κατασκευής και των δύο έργων ανέρχεται σε 22 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αυτό σημαίνει πως αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις ή παρατάσεις στους διαγωνισμούς, τότε είναι πολύ πιθανό να έχουμε την ανάδειξη του μειοδότη μέχρι τις αρχές του 2022, γεγονός και το οποίο σημαίνει πως τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2023, τηρώντας έτσι τα χρονοδιαγράμματα της Δ.Ε.Δ.Α.

Εφημερίδα «Γνώμη»

https://achaianews.gr/