Φυτείες: Αναστολή λειτουργίας για το Γυμνάσιο και κάποιες τάξεις του Λυκείου

Με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, αναστέλλεται η λειτουργία του Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων Φυτειών, για 14 ημέρες με έναρξη την 1.3.2021.

Δείτε την απόφαση: