Γ.Ε. Αγρινίου: Την Τετάρτη 1η Μαρτίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γ.Ε.Α., ύστερα από απόφασή του που καταχωρήθηκε στην αρ.14/16-01-2023 Πράξη του, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 7:15 μ.μ., στο Παπαστράτειο Μεγάρο, Πλατεία Παναγοπούλου 4 – Αγρίνιο, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

– Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

– Έγκριση πεπραγμένων της περιόδου από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

– Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων και Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής του οικονομικού έτους 2022, από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη 

– Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2023.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία-απαιτείται το ½ των μελών συν ένα η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, οπωσδήποτε την Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023, ώρα 7:15 μ.μ., στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη ειδοποίηση.