Και οι Γάλλοι του Μύτικα ενάντια στη Π.Ο.Α.Υ.

«Η Γαλλική κοινότητα, η οποία έρχεται εδώ και πολλά χρόνια στο Μύτικα, – μερικές οικογένειες για τριάντα χρόνια – υποστηρίζει τον Δήμο Ξηρομέρου και τον Δήμαρχο Ξηρομέρου, Γιάννη Τριανταφυλλάκη, στην προσέγγισή του για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος της εγκατάστασης υδατοκαλλιεργειών στην ακτογραμμή Αστακού – Μύτικα», αναφέρουν σε επιστολή τους προς τον Δήμο Ξηρομέρου τα μέλη μίας κοινότητας Γάλλων, η οποία επισκέπτεται, χρόνια τώρα το Μύτικα και δηλώνει τη συμπαράστασή της στον αγώνα ενάντια στην θεσμοθέτηση της ΠΟΑΥ.

«Είμαστε σε αλληλεγγύη με τον Δήμο», συνεχίζουν, »τους φορείς και τους διάφορους συλλόγους, που ζητούν την απόσυρση αυτού του έργου που αντιτίθεται στην οικολογική αειφόρο ανάπτυξη και τον ήπιο τουρισμό προσαρμοσμένο στην περιοχή.
Πιστεύουμε ότι το Ξηρόμερο χρειάζεται μια ισορροπία στην ανάπτυξή του, που λαμβάνει υπόψη όλες τις τοπικές πραγματικότητες: παραδοσιακή αλιεία, τουριστικά καταλύματα, χωροταξία, επεξεργασία οικιακών αποβλήτων, βιώσιμη γεωργία.
Όλα αυτά», καταλήγουν, «πρέπει να περιληφθούν σε ένα σχέδιο σε συνεννόηση με τους κατοίκους, προκειμένου να καταστεί η ζωή πιο αρμονική. Η προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης πρέπει επίσης να σέβεται το οικολογικό, ανθρώπινο και κοινωνικό περιβάλλον.»

Το γαλλικό κείμενο έχει ως ακολούθως:

«La communauté française qui vient depuis de très nombreuses années à Mytikas, depuis trente années pour certaines familles, soutient la municipalité de Xiromeros et te maire de Xiromeros, Giannis Triantafyllakis, dans sa démarche pour régler te grave problème de l’implantation des fermes aquacoles sur le littoral Astakosse Mytikas.
Nous sommes solidaires des communes, des associations et des divers clubs qui en appellent au retrait de ce projet qui va à l’encontre d’un développement durable écologique et d’un tourisme doux adapté à la région.
Nous pensons que Xiromeros a besoin d’un équilibre dans son développement qui prenne en compte toutes les réalités locales: la pêche traditionnelle, l’hébergement touristique, l’aménagement des espaces, le traitement des déchets domestiques, l’agriculture raisonné.
Tout ceci devrait s’inclure dans un plan en concertation avec les habitants afin de rendre la vie plus harmonieuse. L’effort de développement économique doit aussi être respectueux de l’environnement écologique, humain et social.»