Γέφυρα Ευήνου: Ικανοποίηση αλλά και αγωνία της Συντονιστικής Επιτροπης για τις εργασίες

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα χαιρετίζει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής της πρόχειρης γέφυρας του Ευήνου, καθώς και την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης της ετοιμόρροπης οδικής γέφυρας.

Βέβαια, το γεγονός πως η πρόσφατη κατεβασιά βούλωσε τους τσιμεντοσωλήνες του έργου με φερτά υλικά, υπερχείλισε την κατασκευή και απέκλεισε τη διέλευση για κάποιο χρονικό διάστημα, μας προβληματίζει και μας δημιουργεί φόβο, αγωνία και ανασφάλεια ως προς την αντοχή του έργου σε μεγαλύτερες κατεβασιές, καθώς και ως προς τη λειτουργικότητα και τη χρησιμότητά του σε τέτοιες περιπτώσεις.

Παρόλα αυτά, εμπιστευόμαστε τους μηχανικούς και τους εργαζόμενους της κατασκευάστριας εταιρείας, ευελπιστούμε στη σύντομη παράδοση της πρόχειρης γέφυρας, στην απρόσκοπτη χρήση της εφεξής, στη βελτίωση των δρόμων πρόσβασης σε αυτήν, καθώς και στην εντατικοποίηση των εργασιών κατασκευής της νέας γέφυρας, που αποτελεί και την οριστική λύση.

Γαλατάς, 20 Δεκεμβρίου 2022

Για τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα

Ο συντάκτης του Δελτίου

Κώστας Σακαρέλος