Γιώργος Βαρεμένος: «Όχι διχασμός και για το τσαλαφούτι»

Ενώ το τραύμα με την απόφαση του ΣτΕ για την εληά Καλαμών παραμένει ανοιχτό, την ίδια στιγμή ασυνεννοησία και διαφωνίες προέκυψαν με την αίτηση άτυπης ομάδας παραγωγών της Ευρυτανίας για την καταχώρηση ΠΟΠ για το τσαλαφούτι.

Κι αυτό ενώ είχαν προηγηθεί συνεννοήσεις για την από κοινού υποστήριξη της αίτησης από την Αιτωλοακαρνανία και ορισμένα μέρη της Άρτας, όπου παράγονται ικανές και εξαιρετικής ποιότητας ποσότητες από το θαυμάσιο προϊόν. 

Μέσα στην σημερινή δραματική συνθήκη για την πρωτογενή παραγωγή και ειδικότερα για την κτηνοτροφία, το τελευταίο που έπρεπε να προκύψει είναι η διχόνοια γύρω από την κατοχύρωση του ιδιαίτερου αυτού προϊόντος.

Αντιθέτως, απαιτείται η συνεργασία και ο συντονισμός ενεργειών για την καλύτερη δυνατή έκβαση των προσπαθειών.