Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου – Live: Ακολουθία των Παθών

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου – Live: Ακολουθία των Παθών – Μ. Πέμπτη Εσπέρας