Ιερά Αγρυπνία στο Παναιτώλιο Αγρινίου για την Εορτή του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου

Ησυχαστήριο των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Παναιτώλιο Αγρινίου

Ιερά Αγρυπνία ἐπι τη εορτή Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου εὐαγγελιστοῦ στο Παναιτώλιο Αγρινίου.

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών, ότι την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 θα τελεσθεί στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Παναιτωλίου Αγρινίου Ιερά Αγρυπνία ἐπι τη εορτή Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου εὐαγγελιστοῦ.

Ώρα Ενάρξεως 21:00