Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση: Οι αιτήσεις

Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για το υποέργο.

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για το υποέργο «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», που υλοποιείται από το ΥπΑΑΤ στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Πώς να καταθέσετε την αίτηση

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν

  • Την Αίτηση Ενίσχυσης και
  • Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Να σημειωθεί ότι η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης λήγει στις 30/09/2022.

Δείτε τον οδηγό συμπλήρωσης εδώ.

Δείτε χρήσιμες ερωτήσεις  απαντήσεις για το υποέργο εδώ.

e-ea.gr