Καινούργιο Αγρινίου: Ιστορικό Συνέδριο από την Αρχαιολογική Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων

Η Αρχαιολογική – Ιστoρική – Λαoγραφική Εταιρεία Θεστιέων διοργανώνει το 3ο Συνέδριο με θέμα: «Η Τριχωνία (Βραχώρι, Απόκουρο, Αρακαμπύλια και Ζυγός) και άπασα η Αιτωλία στο χώρο της Δυτικής Ρούμελης κατά τα προεπαναστατικά, επαναστατικά και μετεπαναστατικά χρόνια του 1821 – Ο δικός μας τόπος» στο Καινούργιο του Δήμου Αγρινίου στις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1821-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ