Καινούργιο Αγρινίου: Λίγα λουλούδια για τον Παναγιώτη Πλεξίδα

Το σημείο στην παραλίμνια περιοχή του Καινουργίου όπου επιχείρησε σε πυρκαγιά για τελευταία φορά… ο Εθελοντής Αρχιπυροσβέστης του Ε.Π.Σ. Παραβόλας Παναγιώτης Πλεξίδας επισκέφθηκαν φίλοι του και άφησαν μερικά λουλούδια και μια αφιέρωση.

Βουβαμάρα και θλίψη…

kainourgiopress.blogspot.com