Καινούριο απορριμματοφόρο με σύστημα πλύσης κάδων προμηθεύτηκε ο Δήμος Αμφιλοχίας (Photos)

Με ένα καινούριο απορριμματοφόρο όχημα, το οποίο επιπλέον διαθέτει σύστημα πλύσης κάδων, ενισχύθηκε σήμερα ο στόλος των οχημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας. Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από το Τμήμα Καθαριότητας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της δυνατότητας αποκομιδής απορριμμάτων και η αξιοποίησή του θα βελτιώσει  σημαντικά τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, προς όφελος των δημοτών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για απορριμματοφόρο με μύλο χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων, το οποίο διαθέτει και επιπλέον μηχανισμό ο οποίος επιτρέπει την πλύση κάδων σκουπιδιών, είτε κατά το άδειασμά τους στον μύλο είτε σε δεύτερο χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι έως τώρα ο Δήμος Αμφιλοχίας δεν διέθετε ανάλογο σύστημα και έτσι αποκαθίσταται μια σοβαρή έλλειψη στον εξοπλισμό μας.

Το όχημα, συνολικού κόστους 168.516,00€, παραλήφθηκε σήμερα από επιτροπή παραλαβής και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Νίκο Μπεχλιούλη, ενώ η προμήθεια του έγινε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού. Το κόστος του καλύφθηκε από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», με χρηματοδότηση 150.000€ ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από πόρους του Δήμου Αμφιλοχίας.