Γ. Καραμητσόπολος: Διεξαγωγή συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

Τη Δευτέρα 30 Μάρτη πρόκειται να διεξαχθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου δια περιφοράς.

Πιστεύουμε ότι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς υποβαθμίζει το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν συμβάλλει στην διαφάνεια των συνεδριάσεων ούτε στην πλήρη ενημέρωση των πολιτών.

Επειδή στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/Α’/11-03-2020) προβλέπεται η συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το ερώτημα που τίθεται είναι: 

Γιατί δεν επιλέχθηκε από τον Δήμο Αγρινίου η συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης; Δεν υπήρχε άραγε η δυνατότητα; Αν ισχύει αυτό έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε η δυνατότητα για τηλεδιάσκεψη να είναι εφικτή από την επόμενη συνεδρίαση;

Συμπληρωματικά να αναφέρουμε ότι πριν από λίγες μέρες, στις 24 Μαρτίου, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., Δημήτρης Παπαστεργίου με επιστολή του προς όλους τους Δημάρχους της χώρας τους ενημέρωσε για τη λειτουργία του συστήματος τηλεδιάσκεψης, μια υπηρεσία που παρέχεται από την Κ.Ε.Δ.Ε. στους ∆ήμους δωρεάν, με στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση της προσπάθειας για την εύρυθμη λειτουργία τους σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία και σε συνθήκες πανδημίας.

Και ήδη τριάντα έξι Δήμοι από όλη τη χώρα δήλωσαν από το πρώτο 24ωρο, την πρόθεση τους να αξιοποιήσουν αυτή δυνατότητα. 

Προτείνουμε προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος μας να προχωρήσει στην αξιοποίηση του συστήματος τηλεδιάσκεψης που παρέχεται δωρεάν από την Κ.Ε.Δ.Ε.

 

Για τη «Συμμαχία Πολιτών»

Γιώργος Δ. Καραμητσόπουλος