Στις βουτιές της στην Αθήνα έχει παρέα και το εντυπωσιακό μοντέλο Nati.