«Τα Κάστρα μας»: Πολιτιστικό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου (Video)

Πολιτιστικό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου με τίτλο: «Κάστρα και Πολιτείες. Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει, ο άνθρωπος το κτίζει».

Υπήρχαν έντεκα διαφορετικές ομάδες εργασίες με συντονίστρια του προγράμματος την Ευδοξία Μπεκούλη και τη συμμετοχή τριών ακόμη εκπαιδευτικών της Αλεξάνδρας Χρήστου, του Πέτρου Ντάνου και της Ευγενίας Γρέντζελου.