Καταγγελία για τη Γέφυρα της Καμαρούλας Αγρινίου

Η γέφυρα της φωτογραφίας στην Καμαρούλα, για την οποία κάτοικοι του χωριού ξεσηκώσαμε τον κόσμο το καλοκαίρι που μας πέρασε, φωνάζοντας ότι θα πέσει, έπεσε.

Κι αφού όπως λέει και ο Ηρακλής Πουαρώ «δεν υπάρχουν ατυχήματα», δεν φταίει ούτε το κακό το ριζικό μας, ούτε ο θεός που μας μισεί, ούτε η δυνατή βροχή;

Εμείς φταίμε! Με την αργοπορία μας, την αναισθησία μας, την ιδιωτία μας…

Δικαιολογίες τέλος.

Ένας υπεύθυνος