Η κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην συνεδρίαση του Περιφ. Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας

Η κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα που εκτελούνται στη Δυτική Ελλάδα, θα απασχολήσει την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Περιφέρειας , τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, στις 3μμ.

Το θέμα θα εισηγηθεί ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας, καθώς η κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που αφορά το σύνολο των έργων που εκτελούνται στην επικράτεια της Δυτικής Ελλάδας, απαιτούν έγκριση για ένταξη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ανεξάρτητα ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης.

Βασικός στόχος στην κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018, είναι η βέλτιστη κατανομή των πόρων, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

 

Ακόμη στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν συμπεριληφθεί και τα εξής θέματα:

 

  1. Έγκριση  απευθείας εξαγοράς ακινήτου  με τη διαδικασία του άρθρου 23 του  ΠΔ 242/96 (ΦΕΚ 179Α) και  ορισμός δυο Περιφερειακών Συμβούλων για τη                συγκρότηση της Επιτροπής της παρ.4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/96  

                    (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

                                Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

  1. Έγκριση Δ’ Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

          (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                 κ. Παναγιώτης Μπράμος)

  1. Συμπλήρωση της  υπ’ αριθ. 173/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 29/2018 και 94/2018   αποφάσεις του ιδίου οργάνου, σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  2018.

          (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                 κ. Παναγιώτης Μπράμος)

  1. Άνοιγμα Νέου Τραπεζικού Λογαριασμού.

          (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                 κ. Παναγιώτης Μπράμος)