Κατάσταση Προϋπολογισμού 2021 του Συνδέσμου Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γ.Ε.Ν.

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Συνοπτική Οικονομική Κατάστατση Προϋπολογισμού – Απολογισμού Εσόδων Εξόδων έτους 2021 του Συνδέσμου Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ.

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.