Καταβολή επιδομάτων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. στις 29 Απριλίου

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. στις 29 Απριλίου θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Στέγασης:  Δικαιούχοι 277.259  – 33.766.651 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 273.150 – 59.265.171 ευρώ Αναπηρικά:  Δικαιούχοι 170.517 – 71.816.030  ευρώ Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι  846 – 211.146 ευρώ Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι  6.726 – 236.715 ευρώ Ανασφ. Υπερ. Σύνταξη (Ν. 1296/1982): Δικαιούχοι  20.157 – 6.831.977 ευρώ Επίδομα Κοιν. Αλληλεγγύης Υπερηλίκων:  Δικαιούχοι 14.946 – 3.986.051 ευρώ Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι  12.297 – 12.342.000 ευρώ Ορεινών – Μειονεκτικών: Δικαιούχοι  11 – 5.400 ευρώ Έξοδα κηδείας:  Δικαιούχοι 171 – 136.064 ευρώ Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια προστασίας της Α’ Κατοικίας 76 ν 4605/2019 (Α’52): Δικαιούχοι 3.114 – 219.531 ευρώ Συνεισφορά Δημοσίου στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ (λόγω Covid-19): Δικαιούχοι  75.370 –  23.637.647,97 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα Θανόντων σε φυσικές Καταστροφές: Δικαιούχοι 6 – 6000 ευρώ

e-ea.gr