Κατεπείγοντα αντιπλημμυρικά έργα περιοχών Αγίας Μαρίνας και Βαρδανίων

Άρχισε να εκτελείται το έργο «Κατεπείγοντα αντιπλημμυρικά έργα περιοχών Αγίας Μαρίνας και Βαρδανίων» προϋπολογισμού 249.967,83€.

Αναλυτικότερα προβλέπεται:

  • η κατασκευή δύο πλακοσκεπών αγωγών απορροής ομβρίων προς την λιμνοθάλασσα, στην περιοχή του Αθλητικού Κέντρου και η σύνδεσή τους με υπάρχουσες τάφρους απορροής ομβρίων.
  • Η κατασκευή έξι αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και σύνδεσή τους με υπάρχουσες τάφρους ή υπάρχοντες αγωγούς απορροής ομβρίων. Το μήκος τους είναι μεταβλητό και κυμαίνεται από 10μ (περιοχή Αγίας Μαρίνας) – 20μ. (περιοχή Αθλητικού Κέντρου) έως 440μ. (περιοχή Εργατικών Πολυκατοικιών).

Με την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται να αποκατασταθεί η ελεύθερη απορροή των ομβρίων υδάτων προς την λιμνοθάλασσα, που είχε διαταραχθεί, στην ευρύτερη περιοχή Φρυνίου-Αγίας Μαρίνας-Βαρδανίων.