Καθήκοντα Διοικητή Περ. Πυροσβεστικής Διοίκησης Β. Αιγαίου ο ανέλαβε Αρχιπύραρχος Χριστόφορος Μπόκας

Καθήκοντα Διοικητή Περ. Πυροσβεστικής Διοίκησης Β. Αιγαίου ο ανέλαβε Αρχιπύραρχος Χριστόφορος Μπόκας

  • Ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου ο Αρχιπύραρχος Χριστόφορος Μπόκας, μετά την πρόσφατη προαγωγή του προερχόμενος από την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπου ήταν μέχρι πρότινος Διοικητής. Έχει υπηρετήσει σε Υπηρεσίες της Αττικής και Πειραιά, στην Άρτα, στην Ιτέα και ως Διοικητής της Π.Υ. Αγρινίου, της Π.Υ. Ναυπάκτου και της Π.Υ. Μεσολογγίου.

voreioaigaio.ert.gr