Κατσιφάρας: Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, ενισχύουμε την κοινωνική αλληλεγγύη (Βίντεο)

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», όπου παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ.

«Υλοποιούμε ένα δυναμικό πρόγραμμα που κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις. Δίνουμε έμφαση στην επιχειρηματικότητα, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι μόνον έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας» ανέφερε κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, κι εστίασε στους τομείς  προτεραιότητας, που βάσει των προκλήσεων που έχουν ανοίξει, είναι η έξυπνη εξειδίκευση, τα προηγμένα υλικά, η μικροηλεκτρονική, η ενέργεια, η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, ο πολιτισμός.  «Τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μας βοηθούν να διαμορφώσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, ανταγωνιστικό στην παγκόσμια αγορά και οικονομία» πρόσθεσε ο κ. Κατσιφάρας.

Αναφέρθηκε επίσης στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, τις Βιώσιμες Αστικές Αναπλάσεις και τις αστικές αναπλάσεις των Δήμων που έχουν δρομολογηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020, αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργούν ένα νέο, πιο ελκυστικό περιβάλλον, ικανό να λειτουργήσει αναπτυξιακά. «Πρωταρχικός μας στόχος είναι η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη οικονομικά και κοινωνικά» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.

Αναφερόμενος στους ευρωπαϊκούς πόρους, επεσήμανε ότι σε εποχές που τα δημοσιονομικά πλαίσια είναι ασφυκτικά, αποτελούν μια σημαντική πηγή χρηματοδοτικών εργαλείων, όχι μόνο για να εξασφαλιστούν προϋποθέσεις ανάπτυξης, αλλά και για να σταθεί όρθια η κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, η  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχοντας προχωρήσει έγκαιρα σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, εξασφάλισε σημαντικούς πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την υλοποίηση πρωτοβουλιών  που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και όχι μόνο.  Αφορούν δράσεις για την υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την καταπολέμηση της φτώχειας, την εξάλειψη  κάθε διάκρισης κ.α. Μεταξύ των δομών που έχουν λειτουργήσει είναι και τα 19 Κέντρα Κοινότητας, ένα σε κάθε Δήμο της Δυτικής Ελλάδας.

Για τη μεθοδικότητα στη διαχείριση του ΕΣΠΑ συνεχάρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ο Γιάννης Φίρμπας,  Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τόνισε ότι η επιλογή για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Χαρακτήρισε «καλή πρακτική» τη σύσταση και λειτουργία του δικτύου «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», προσθέτοντας ότι η «επιχειρηματική ανακάλυψη» και η «έξυπνη εξειδίκευση» θα συνεχίσουν να αποτελούν  τον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χρίστος Γκόγκος, αναγνωρίζοντας ότι χρειάζονται βαθιές τομές, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον που θα «κρατήσει» τους νέους στη χώρα μας.   

 

Η πορεία υλοποίησης

Στην πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,  αναφέρθηκε διεξοδικά η Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», σημειώνοντας ότι το Πρόγραμμα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τις ανάγκες της κοινωνίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας.

Η συνολική χρηματοδότηση του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται σε 507,7 εκ. ευρώ (410.489.868 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 97.240.978 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) εκ των οποίων τα  406,2 εκ. ευρώ αφορούν Κοινοτική Συνδρομή και τα 101,5 εκ. ευρώ Εθνική Συμμετοχή.  

Η πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, σύμφωνα και με τα στοιχεία προόδου, που έχουν καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες – στόχοι του προγράμματος  υλοποιούνται μέσω των αξόνων προτεραιότητας οι οποίοι είναι:

  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
  • Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον.  
  • Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών.  
  • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων.
  • Ανάπτυξης – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών, Υποδομών Υγείας και Εκπαίδευσης.